Sabtu, 2 April 2011

10 WASIAT IMAM HASAN AL-BANNA

1. Bangunlah segera untuk melakukan solat apabila mendengar Azan walau bagaimana pun keadaannya.


2. Baca, tela'ah, dan dengarkanlah Al-Qur'an atau zikirlah kepada Allah
dan jangan engkau senang menghambur-hamburkan waktumu dalam
masalah yang tidak ada manfaatnya.

3. Bersungguh-sungguhlah untuk mampu berbicara dalam bahasa Arab dengan fasih.


 4. Jangan memperbanyak perdebatan dalam berbagai bidang
pembicaraan sebab hal ini semata-mata tidak akan mendatangkan
kebaikan.


5. Jangan banyak tertawa sebab hati yang selalu berkomunikasi dengan Allah (zikir) adalah tenang dan tenteram.


6. Jangan bergurau, karena ummat yang berjihad tidak berbuat kecuali dengan bersungguh-sungguh terus menerus.


 7. Jangan mengeraskan suara diatas suara yang diperlukan pendengar, karena hal ini akan mengganggu dan menyakiti.


8. Jauhilah dari membicarakan kejelekan orang lain atau melukainya dalam bentuk apapun dan janganlah berbicara kecuali yang baik.


9. Berta'aruflah dengan saudaramu yang kalian temui walaupun dia tidak
meminta, sebab prinsip dakwah kita adalah cinta dan ta'awun (kerja
sama)


10. Pekerjaan rumah kita sebenarnya lebih bertumpuk dari pada waktu
yang tersedia, maka tolonglah selainmu untuk memanfaatkan waktunya
dan apabila kalian mempunyai sesuatu keperluan maka
sederhanakanlah dan percepatlah untuk diselesaikan.